Położenie, klimat, pogoda

Szwecja jest niezwykle malowniczym państwem, który przyciąga każdego roku ogromną rzeszę turystów z całego świata. Królestwo to położone jest na Półwyspie Skandynawskim. Półwysep ten kojarzy się nam przede wszystkim z zimnym, nocami polarnymi i lodowcami. Jednak Szwecja nie ma tak mroźnego klimatu, na jaki wskazuje jej położenie. Państwo to leży w strefie klimatu umiarkowanego. Niezwykłą, jak na tę szerokość geograficzną, łagodność klimatu zawdzięcza wpływom Prądu Północnoatlantyckiego.

Klimat północnej części kraju ma charakter kontynentalny, który odznacza się surowymi, długimi zimami i krótkim, chłodnym latem. Natomiast w środkowej i południowej część Szwecji przeważają masy powietrza morskiego. Znaczna rozciągłość południkowa kraju sprawia, że występuje duży kontrast termiczny między północą a południem. Średnia temperatura stycznia w Szwecji wynosi + 10 C na południu do – 140 C na północy. Natomiast w lipcu średnia temperatura wynosi odpowiednio +150C – +170 C i +10 – 110C.

Ilość opadów na terenie Szwecji zmniejsza się z zachodu na wschód. Roczna suma opadów na południu wynosi od 1000 mm (na południowym-zachodzie) do 500 mm (na południowym wschodzie). Natomiast na północy, najmniej opadów występuje na Wyżynie Lapońskiej i wynosi ona 400 mm. Przeważająca część opadów występuje w Szwecji w postaci śniegu, którego pokrywa utrzymuje się od kilku dni na południu, aż do 7 miesięcy na północy kraju.

Zresztą Szwecja jest krajem niezwykle bogatym w zbiorniki wodne. Na jej terenie znajduje się ogromna liczba jezior, które sprawiają, że Szwecja jest krajem niezwykle atrakcyjnym turystycznie. Kraj ten zajmuje trzecie miejsce w Europie pod względem zasobności w wody lądowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

W Szwecji istnieje także niezwykle gęsta sieć rzeczna. Szwedzkie rzeki, choć krótkie, są niezwykle obfite w wodę, bystre, pełne progów, wodospadów i wirów. Wszystko to tworzy niezwykle malownicze zakątki, które przyciągają tysiące turystów.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.